בטיחות חומרים

ניהול סיכונים

בכל מקום עבודה קיימים סיכונים, בחלק המקומות הם אקוטיים, למשל עבודה עם מכונות כבדות,
חומרים מסוכנים, עבודה בגובה וכיוצ"ב. ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי ושיטתי שמטרתו לזהות,
להעריך ולבקר את הסיכונים במקום העבודה, על מנת לצמצמם אותם במידת האפשר או אפילו לבטלם כליל.

בטיחות מעל הכל

ניהול סיכונים הוא תהליך שמתבצע במספר שלבים:

זיהוי גורמי הסיכון- בשלב זה מתבצע איתור גורמי הסיכון, חיזוי שלהם ותיעודם.

ניתוח סיכונים- שלב זה כולל הערכת הסבירות להתחרשותן של תאונות
או מצבי חירום בשל גורמי הסיכון שאותרו בשלב הקודם.
הדמייה של תרחישי תאונה אפשריים, הערכה של תוצאות והשלכות תאונות אלו,
במידה ויקרו וחישוב של רמת הסיכון, בהתאם להערכות הקודמות.

הערכת הסיכונים- שלב זה הוא השלב בו מתבצעת פרשנות של תוצאות השלב הקודם- ניתוח סיכונים.
הערכת הסיכונים מתבצעת באמצעות הערכת משמעות הסיכונים באספקט הציבורי, הערכי-מוסרי, כלכלי, מקצועי שלהם.

בקרת סיכונים- שלב בקרת הסיכונים משמש לבחירת האמצעים לביטול הסיכונים או צמצומן,
כמו אמצעי זיהוי, גילוי, ניטור, התרעה ונטרול.

גורמי סיכון ומפגעים

גורמי סיכון הם כל דבר פוטנציאלי לגרימת נזק או פגיעה בבטיחות או בריאות לאדם, רכוש או סביבה.
גורמים אלו יכולים להיות חומר, מתקן, יסוד ביולוגי או כימי,
התנהגות בריאותית, מערכת וכדומה, למשל מתח חשמלי, מכונה מרעישה או אפילו עישון.

מפגע הוא מצב או מכשולים שצפויים לגרום פגיעה בבטיחות ובבריאות של אדם, או נזק לרכוש או סביבה.
מפגע הוא דבר שאין בו תועלת, ולכן יש לסלקו או לתקן אותו, למשל דלת זכוכית שבורה, כבל מתח חשוף וכיוצ"ב.

כדי לסלק את המפגעים או לתקנם מיידית יש לבצע סקר מפגעים בארגון,
בכל מחלקה ואגף בו. את הסקר מבצע ממונה בטיחות.

לאחר סקירת המצב יש לקיים דיון עם עובדים רלוונטיים בארגון ולדרג את אותם המפגעים לפי חשיבותם,
עלות התיקון וכדומה, ולאחר מכן, מדי חודש, יתבצע מעקב התיקון או סילוק המפגע על ידי וועדת הבטיחות.

רק לאחר שסולקו המפגעים ניתן יהיה לעבור לסיכונים הקיימים בארגון
ולבצע סקר סיכונים. כל חברה מחויבת לבצע סקר זה,
שנערך על ידי ממונה בטיחות, זאת על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה משנת 2013.
יחד עם זאת, לא כל ארגון נדרש להעסיק אצלו ממונה בטיחות,
כך שבמקרה הצורך ניתן להיעזר בחברה חיצונית שתבצע את הסקר.

ניהול סיכונים הוא הדרך האפקטיבית,
הנכונה והמקיפה ביותר למזעור נזקים פוטנציאליים ושמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים,
תוך שיפור רמת הבטיחות בארגון כולו.

חברת צמח בטיחות עוסקת בתחום תוך מודעות והיכרות עם גורמי הסיכון במקומות עבודה.
אנו עומדים לרשותכם בכל הנוגע לניהול סיכונים והכנת סקר ניהול סיכונים על ידי טובי המומחים שלנו.
צרו עמנו קשר ונשמח לספק את המידע הנדרש

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ניהול סיכונים, לחצו על הכפתור הירוק :)