הדרכות בטיחות

האם העסק שלך נדרש למנות ממונה על בטיחות?

עובדים רבים נפצעים ואף נהרגים בתאונות במקומות העבודה.
במטרה לשמור על בטיחות העובדים, לחשב את הסיכונים במקום העבודה,
להפחית ולמנוע תאונות עבודה -חלה חובה על המעסיקים והעובדים עצמם, לציית לנהלים ולהוראות הבטיחות, בהתאם לחקיקה ולתקנות.

במטרה ליישם את מדיניות הבטיחות במקומות העבודה, נדרש למנות ממונה בטיחות.
ריכזנו עבורכם בקצרה מספר נקודות אשר יסייעו לכם להבין ומהר: 
על מי חלה החובה למנות ממונה על בטיחות, באיזה תחום ובאיזה היקף.

על מי חלה חובה למנות ממונה על בטיחות ובאילו תחומים?

חובת מינוי ממונה בטיחות במקום העבודה, כולל פירוט התחומים וסוגי הפעילות,
מפורטת ב-
"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו -1996".

בהתאם לתקנות אלו, חובה למנות ממונה בטיחות  במקומות עבודה הבאים:

  • במקום עבודה עליו חלה פקודת הבטיחות ומועסקים בו לפחות 50 עובדים.
  • במקום עבודה אשר נמנה בין הסוגים המפורטים בתקנות אלו ומעסיק לפחות 50 עובדים.
  • עסק בתחום הבניה, העוסק בה בעצמו או באמצעות קבלני משנה ומעסיק 100 עובדים באתרי הבניה, בו זמנית.
  • במקום עבודה העוסק בתחום החקלאות ומעסיק לפחות 50 עובדים בו זמנית.
  • בכל מקום עבודה אחר, ההחלטה למנות ממונה על בטיחות ואת היקף פעילותו,
    תיקבע על ידי מפקח אזורי, על סמך הסיכונים שימצא במקום העבודה.

כיצד קובעים מה היקף זמן עבודתו של הממונה?
בנוהל של משרד התמ"ת מינהל הבטיחות והבריאות משנת 2012,
אשר נועד לחדד את התקנות, נקבעו מספר קריטריונים, על פי גורמי סיכון הקיימים במקום העבודה.
כך למעשה, מפקח העבודה אשר מכיר את פעילות העסק הספציפי,
יעריך את הסיכונים וינקד את הקריטריונים (נספח 1 בנוהל). בנוסף, מפקח העבודה,
ייתן ניקוד גם לפי טבלת "ניקוד על פי מאפייני מקום העבודה" (נספח 2 בנוהל).
על סמך סכום הניקוד בנספחים 1 ו-2 בנוהל, נקבע היקף העבודה  של הממונה המתואר בטבלה שלעיל:

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1 ונספח 2 מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות
עד 15 32 שעות (4 ימים)
16-30 48 שעות (6 ימים)
31-45 64 שעות (8 ימים)
46-60 96 שעות (12ימים)
60 ומעלה 180 שעות (22 ימים)
נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא האם העסק שלך נדרש למנות ממונה על בטיחות?, לחצו על הכפתור הירוק :)