תקנות

קישורים רלוונטים

 1. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

 2. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

 3. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

 4. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996

 5. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960

 6. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999

 7. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), תשס"א-2001

 8. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984

 9. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

 10. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

 11. תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011

 12. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

 13. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986

 14. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

 15. תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954

 16. תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תקנות, לחצו על הכפתור הירוק :)