תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה והסיוע בניהול הסיכונים

תפקיד ממונה על הבטיחות בעבודה הוא יסודי וחשוב מאוד לתפקידו של כל מנהל בחברה.
התפקיד כולל מגוון משימות ואחריות רבות, המיועדות לשמירה על בריאותם ובטיחותם של עובדי החברה ולעמידה בתקנות הביטחון והבריאות בעבודה.

בין המשימות של ממונה על הבטיחות בעבודה נמנים:

  1. קידום והטמעת מדיניות בטיחות בעבודה בחברה והפצתה בקרב העובדים והמעסיקים השונים בה.
  2. ניהול סיכונים והתמודדות עם סיכונים בכלליים וסיכונים מקצועיים ספציפיים הנובעים מפעילות החברה.
  3. פיתוח והטמעת מדיניות ונהלים בטיחותיים בכל תחומי העבודה בחברה, כולל הדרכות והפעלת תוכניות הדרכה והכשרה עבור עובדי החברה.
  4. תכנון והטמעת אמצעים פיזיים וטכנולוגיים לשיפור הבטיחות בכל תחומי העבודה, כולל רכישת ותחזוקת ציוד בטיחותי.
  5. ניהול מערכת חירום ותגובה לתאונות ואירועי חירום בעבודה.
  6. ניהול תיעוד ודיווח על תאונות ואירועי בטיחות בעבודה, וניתוחם לצורך שיפור תהליכי העבודה והבטיחות.
  7. ייעוץ והדרכה לכל הצדדים המעורבים בעבודה, כולל עובדים, מנהלים, ספקים ולקוחות, לצורך יציבת תרבות בטיחותית והבנת הסיכונים.
  8. בניית תוכניות ניהול סיכונים ותקציבים להטמעת מדיניות הבטיחות.
  9. התמדת עקבות ומדידת ביצועי בטיחות, והתייחסות לתוצאות באופן מתמיד ומתודן.
  10. שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והתקנותיות בנושאי בטיחות והקפדה על עמידה בדרישות החוק.

ממונה על הבטיחות בעבודה נוטל על עצמו אחריות רבה ומגוונת, ודורש מניהול החברה תמיכה מלאה והתמדה במימוש מדיניות הבטיחות.

התפקיד של ממונה על הבטיחות בעבודה הוא מרכזי לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים בארגון.

תפקיד זה כולל מספר משימות עיקריות המכללות ניהול וקידום בטיחות בכל רמות הארגון.

ראשית, ממונה על הבטיחות עוזר בקידום והטמעת מדיניות בטיחות בעבודה בארגון.
זה כולל פיתוח והפצת מדיניות, הדרכות והתכניות לשיפור התנאים בעבודה.
גם העברת ידע והדרכה לעובדים על כל נושאי הבטיחות חלק מהמשימות המרכזיות שלו.

בנוסף, ממונה על הבטיחות מתקשר עם גורמי חוץ כמו סוכנויות ממשלתיות, מנהלי בתי עסק וגורמי פיקוח נוספים.
התקשורת הזו חשובה להבטחת תאימות הפעולות של הארגון לדרישות המשפטיות והתקנות הרלוונטיות.

בנוסף, תפקידו של ממונה על הבטיחות כולל גם ניהול סיכונים.
זה כולל איתור, אפיון וכימות הסיכונים במקום העבודה, והצעת אמצעים להפחתתם.
ניהול זה מתבצע תוך תכנון והטמעת מערכי בטיחות והנדסה ברמת העבודה.

בנוסף, ממונה על הבטיחות מפעיל מערכת ניהול בטיחות מקצועית ותיעוד של כל הפעילויות וההתערבויות בתחום.
זה כולל בניית תוכנית שנתית לניהול הבטיחות, הדרכות, תיעוד ובדיקות תקופתיות.

בסיכום, תפקיד ממונה על הבטיחות בעבודה הוא להבטיח כי הארגון יפעל באופן בטוח ותוך תמיכה בבריאות ובטיחות של עובדיו.
מנהיג זה משמש כקשר בין הארגון לגורמי חוץ ובין מגוון הרמות בארגון עצמו,
וכך מקדם את הבנה והידע בנושא הבטיחות בעבודה ומיישם מדיניות ותכניות לשיפור התנאים והתהליכים הקיימים.

 

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה והסיוע בניהול הסיכונים, לחצו על הכפתור הירוק :)