תכנית לניהול הבטיחות

  • מפעלים בהם מועסקים מעל 50 עובדים
  • מקום בו מתבצעת בניה או בניה הנדסית ומועסקים בו 50 עובדים לפחות
  • בתי חולים, מוסדות רפואיים או סיעודיים
  • מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות מחקר
  • בתי מלון
  • בתי מסחר
  • נמלי וחברות תעופה
  • רשויות מקומיות, תאגידים למתן שירותי תברואה ומים לרשויות מקומיות, תאגידים להתיישבות שיתופית
  • עוסקים בתחום החקלאות.

אלו הם תחומי ומקומות עבודה הנדרשים לביצוע תכנית לניהול הבטיחות על-פי החוק.

מתוך התקנה:

"מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה (להלן – תכנית), כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית".

הוראות החוק לנושא תכנון ניהול הבטיחות:

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג-2013 נכנסו לתוקף בתאריך 18.08.2014- התקנות החדשות קובעות

לגבי אתרי בניה: פרק ד': הוראות שונות – תקנה 7. תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה.

במקום שבו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ״ח-1988 (להלן – תקנות עבודות בנייה),

ומפקח עבודה דרש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר לעמידה בדרישות תקנה 166 לתקנות עבודות בנייה.

אנחנו מציעים תכנית בטיחות שתהווה מסמך ישים עבור החברה דרך:

בקרת כשירות לציוד ועובדים, הכנה לחירום,
קביעת צוותים שרותמים חברה לראייה אחרת משמעותית ומורגשת בקרב העובדים בדאגה עליהם ברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך תהליך של מניעה.

תוכנית הבטיחות לאתר בנייה יכולה להיות מנוסחת
רק על ידי ממונה בטיחות אשר מוכשר ולו התעודות להקים תוכנית בטיחות לאתר ואושר ע"י מפקח העבודה הראשי.​

בצמח בטיחות ממוני בטיחות מוסמכים ובעלי נסיון אשר מכינים תכניות ניהול בטיחות
בהתאם לתקנה שפורסמה על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה, במטרה להעניק ללקוחותינו את השרות העדכני בתחום הבטיחות בעבודה,

נשמח ללוות גם אתכם בכתיבת התכנית, להגדיר את מדיניות הבטיחות בחברתכם ולממש את התכנית במשימות היומיומיות בעבודה.

תוכנית לניהול הבטיחות

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תכנית לניהול הבטיחות, לחצו על הכפתור הירוק :)