תכנית ארגון אתר בנייה

בימינו כאשר מודעות הבטיחות לאתרי בנייה רק צומחות דרישות עיריות ומועצות מקומיות גוברות ומתחדדות.

להלן דוגמא לסדר נכון לתכנית ארגון באתרי בנייה.

אתרי בנייה גדולים (בנייה חדשה, תוספת קומות או תמ"א 38)

לאחר קבלת היתר בנייה ולפני תחילת העבודות בחלק מהעיריות והמועצות המקומיות קיימת דרישה לתכנית ארגון אתר. התכנית לאחר הכנתה תובא לדיון בועדה שמורכבת מנציגים כגון: משטרה, מנציגי מחלקת הפיקוח על הבנייה, כיבוי אש ומחלקת תיאום הנדסי.

אישור התכנית בועדה המקומית מהווה תנאי לתחילת עבודות הבנייה באתר.

להלן הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר:  

  • תכנית ארגון אתר בקנה מידה 1:250 לפחות.

על רקע גרמושקה עדכנית (תכנית) וחתימת עורך הבקשה או יועץ בטיחות.

  • בתכנית ארגון האתר יסומנו: גבולות המגרש, תוואי גדרות ביטחון בהיקף המגרש, שטח ציבורי שמבוקשת תפיסתו, מיקום שערי כניסה ויציאה, מבנים זמניים מבוקשים לרבות משרדים, מלתחות, שירותים, חדר אוכל מחסנים, סככות מבוקשות, כל העצים הקיימים במגרש ובסביבתו אשר לא אושרו לכריתה או להעתקה בהיתר הבנייה, כולל פתרון הגנה מפני פגיעה במהלך העבודות, מבנים המיועדים להריסה, מיקום העגורנים כולל התייחסות לרדיוס סיבוב המנוף אם קיים, חיבורי תשתיות מים וחשמל, מיקום אחסנת חומרי בנייה,  משטח בטון לשטיפת גלגלי משאיות במקרה שנדרש, גגונים, מעברים מקורים זמניים ופיגומים בשטחים ציבוריים.

תכנית ארגון האתר מהווה נספח להיתר הבנייה, וכל חריגה ממנה תיחשב כסטייה מהיתר הבנייה.

אתרי בנייה קטנים

אתרי בנייה קטנים שאינם נמנים על הקטגוריות המצוינות לעיל: בנייה חדשה, תוספת קומות או תמ"א 38 – לא נדרשת הגשת תכנית לארגון האתר.

לייעוץ בנושא תכנון ארגון בנייה – פנו אלינו

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תכנית ארגון אתר בנייה, לחצו על הכפתור הירוק :)