תיק שטח ותיק מפעל

ההבדלים בין תיק שטח לתיק מפעל

כל מבנה ציבורי במדינת ישראל, מחויב בפיקוח, בטיפול ובהיערכות למצבים בלתי צפויים ומקרי חירום כגון:
שריפות, דליפות גז, נזקי טבע שונים, מלחמה, אירועי טרור ועוד.

לשם היערכות לאירועים אשר תוארו לעיל, נוצר נוהל חירום- תיק שטח הוראת מכ"ר 503.
נוהל זה נוצר על ידי  שירותי כבאות והצלה ונועד להיערכות נכונה ומוקדמת ככל הניתן, לטיפול באירועים מסוכנים  במבני ציבור.

מטרת תיק שטח הינה לפרט ולהגדיר באופן יעיל ומיטבי,
את הפרטים אשר יסייעו להנהלת המבנים ולשירותי כבאות והצלה לנהל ולטפל באירוע בצורה הטובה ביותר.
מבני ציבורי רבים מחויבים בתיק שטח,
לרבות בנקים, מבני משרדים, מרכזי קניות, בתי מלון, אולמות שמחה, פנימיות, בתי אבות ועוד.

חשוב לציין כי הוראה זו לא חלה על מבנים בהם נדרש תיק מפעל
בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג- 1993.

אז מה ההבדל בין תיק שטח לתיק מפעל?

תיק שטח יכיל

 • רשימת בעלי תפקידים ואחראים במצבי חירום ודרכי ההתקשרות עמם.
 • תרשמים של שטח הארגון ושל המבנים, כולל תמונות ותיאור מערך המילוט.
 • תיאור האזור הסובב את המבנה כולל אזורי מגורים ,אזורים מסחרייםואזורי תעשיה.
 • מפרט מערכות החשמל, המים, וציוד לגילוי וכיבוי אש  במבנה.
 • פתרונות אפשריים למצבי חירום (לאחר ביצוע הערכת סיכונים מתאימה).

תיק מפעל יכיל

 • תכנית המפעל ופירוט החומרים המסוכנים בו, סימונם ושיטות הטיפול בהם.
 • פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות בעת תפעול המפעל
 • מהתפוצצותם, התלקחותם או פיזורם בסביבה של החומרים המסוכנים.

תכנית המפעל ופירוט החומרים המסוכנים בו, סימונם ושיטות הטיפול בהם.

פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות בעת תפעול המפעל
אמצעים קיימים במערכת הייצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהתפוצצותם,
התלקחותם או פיזורם בסביבה של החומרים המסוכנים.

 • אמצעי בטיחות בתחום המפעל, לרבות אמצעי התראה,
  אמצעי נטרול, ציוד ומיגון אישי ומערך גילוי וכיבוי אש.
 • תכנית היערכות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות שתכלול את אמצעי הנטרול הקיימים ואופן הפעלתם,
  פירוט האנשים המיומנים לטיפול ודרכי התקשרות עמם.
 • תכנית עבודה להפעלת מערך כוח האדם והציוד.
 • פרטי התקשרות לצורך דיווח לרשויות המוסמכות.  הערה: חלה חובה לבצע תרגיל חירום  במפעלים,
אחת לשנה ולדווח על כך לגורמי חירום.

על בעלי המבנים הציבוריים, כמו על מחזיקי המקום במפעלים, חלה החובה לעדכן תיק שטח כל שנה,
במטרה לאפשר לכוחות כיבוי והצלה התמודדות האפקטיביים במצבי חירום, תוך מזעור נזקים לנפש ולרכוש ולסביבה.

הכנה והגשה של תיק שטח או תיק מפעל דורשת מקצועיות ויסודיות.
ב"צמח בטיחות" תוכלו לקבל ייעוץ מקצועי  וסיוע בנושאים אלו ובמגוון נושאים נוספים בתחום הבטיחות.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ההבדלים בין תיק שטח לתיק מפעל, לחצו על הכפתור הירוק :)