תיק מפעל

תיק מפעל

מפעל אשר עושה שימוש בחומרים מסוכנים, והמוגדר כמפעל מסוכן, מחוייב בקיומו של תיק מפעל.
תיק המפעל כולל מידע חיוני להתמודדות עם מצבי משבר ומקרי חירום בשטח המפעל.
מתכונת התיק נקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף והיא עוברת שינויים ותיקונים בהתאם לצורך.

מפעל מסוכן הינו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים (על תקנותיו השונות).

בהתאם לתקנות רישוי עסקים, מפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים מחויבים להכין תיק מפעל.

תיק מפעל מהווה תנאי מקדים לקבלת וחידוש רישיון עסק ומהווה כלי אפקטיבי בהיערכות לתרחישי חירום בתחום החומ"ס ותפעולם

חובת קיומו של תיק מפעל מוסברת בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג 1993.

סעיף 4-א':
"בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה".

סעיף 4-ב' עוסק בתוכן תיק המפעל:

  • תוכנית המפעל ותיאורו…
  • פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות אגב תפעול המפעל.
  • אמצעים קיימים במערכת הייצור למיגון מפני תקלות ותקריות…
  • אמצעי בטיחות בתחום המפעל…
  • תוכנית היערכות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות….

כמו כן תיק המפעל יכלול:

  • בניית נוהל חירום, שיכלול רשימה שמית מעודכנת של צוות החירום ודרכי ההתקשרות עימו.
  • רשימת החומרים המסוכנים שבשימוש.
  • רשימת גורמי חוץ למקרי חירום ודרכי ההתקשרות עימם.

למידע נוסף וייעוץ – פנו אלינו

 

 

מה כולל תיק מפעל ?

בתיק המפעל ייכללו הנתונים הבאים:
תוכנית המפעל ותיאורו.
פירוט מקרי החירום העלולים להתרחש במפעל.
תוכנית היערכות לטיפול באירוע חירום העלול להתרחש במפעל.
מערך גילוי האש וכיבוי האש במפעל והאמצעים הקיימים לצורך טיפול באירוע אש.
תיאור מערך כוח האדם והצוותים האחראיים לטיפול באירועי חירום במפעל.
רשימת הציוד ואמצעי המיגון במפעל.
רשימת אמצעי השינוע במפעל.
פירוט מערך האבטחה במפעל.

 

 

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תיק מפעל, לחצו על הכפתור הירוק :)