תוכנית ארגון אתר בניה

בחלק מהמקרים, היתרי הבנייה ניתנים עם התנייה להכנת תוכנית התארגנות לאתר הבנייה.

 • באתר שבו מעל 50 עובדים – כולל עובדי הקבלנים.
 • במקום בו הגובה הסופי של המבנה יעלה על 25 מטר.
 • באתר בו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
 • בבמקום שהעבודה בו מתבצעת בתחומי מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה ביניהם.
 • כל אתר שיידרש לעשות כן על-ידי מפקח העבודה, אם לדעתו רמת הסיכון במהלך ביצוע העבודה מצדיקה זאת.
 •  

התכנית ארגון אתר כוללת:

 1. סימון הגידור.
 2. מקומות האחסון.
 3. משרדי אתר.
 4. דרכי נגישות.
 5. שינוע לאתר וממנו.
 6. חניה.
 7. דרכים זמניות.
 8. מילוי זמני וחפירות זמניות.
 9. נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו.
 10. אמצעי כיבוי אש.
 11. רווחת עובדים (שירותים + כיורי שטיפת ידיים,
  איזור מנוחה, פינת עישון, עזרה ראשונה וכד').
 12. גנרטור.
 13. שילוט בהיבט הבטיחותי.
 14. דרישות והנחיות נוספות שיימסרו ע"י הרשויות הרלוונטיות.
 15. מצב זמני בהיבט עוברי דרך. (הולכי רגל אם יש ותחבורה)
 16. הסדר דרכי כניסה לאתר וממנו.
 17. הסדר דרכי תנועה באתר, דרכי פינוי פסולת.
 18. קווי מתח עיליים/תת קרקעיים/קווי תקשורת, ותשתיות נוספות.
 19. מיקום עגורנים, מנופים, מכונות קידוח וצמ"ה בהתאם לצורך ושימוש בתוכנית העבודה.
 20. מיקום משרדי האתר, שירותים, מחסנים. עמדות תדלוק, העמדת כלי צמ"ה.
 21. דרכי כניסה ויציאה מהמחנה.

סגירת שטח ההתארגנות, שטח האתר גידורו ובידודו:

להקמת אתר/מחנה התארגנות, יש לפעול ע"פ תוכנית התארגנות מאושרת.

סביב מחנה ההתארגנות תוקם גדר לפי התוכנית הכוללת לפחות שני פתחי כניסה, יציאה, ושערים נפרדים הניתנים לסגירה.

במידה ואין אפשרות לגידור האתר משום מתווה הפרויקט,
יש להיערך ממקטעים בהם תוצב גדר רשת עפ"י הנחיות ייחודיות של תקנות הבטיחות הרלוונטיות.

על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשויות ולפעול על פי דרישותיהן ככל שתהיינה.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יש להכין תוכנית התארגנות אתר נוספת.

חשוב להדגיש כי לעיתים הקבלן יידרש להגיש תוכנית התארגנות אתר גם עם היבטי תחבורה שאותה צריך להפנות בנוסף ליועץ בטיחות גם ליועץ תנועה.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תוכנית ארגון אתר בניה, לחצו על הכפתור הירוק :)