ממונה בטיחות

תיק שטח

חברתנו מספקת שירותי ממונה בטיחות בעבודה שמטרתו, לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים,
לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות,
גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית.

מי נדרש לשירותי ממונה בטיחות בעבודה?

ממונה בטיחות בעבודה על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 סעיף 25 (תיקון תשמ"ט 1989),
על משרד התמ"ת מוטלת הסמכות להורות למעביד למנות ממונה בטיחות
בכל חברה המונה מעל ל- 50 עובדים או בהתייחס לרמת סיכון במקום.

השירות

צמח בטיחות מספקת ממוני בטיחות בעבודה מומחים במגוון תחומים בתעשייה ובחברות,
רובם בעלי רקע טכני, ממוני הבטיחות ותיקים אשר צברו ניסיון רב שנים והסמכות ובהם: מומחים בתחום המיגון לבטח,
ממונה בטיחות אש, בעלי הסמכות לשירותי חומרים מסוכנים, ממונה בטיחות למוסדות חינוך,
מוכשרים כמדריכי עבודה בגובה וממונים בתחום הגז הטבעי.
ממונה בטיחות בעבודה פועל בארגון על בסיס דרישה הן של הפיקוח והן של מנכ"ל החברה ובאישור משרד התמ"ת
בהתאם לקריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה הבטיחות. בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל.

 

הממונה על הבטיחות

בכל מפעל קיים הצורך בבטיחות, הגדרת החוק הינו מעל לחמישים עובדים,
מחוייב מחזיק המקום להחזיק בממונה בטיחות בעבודה באתרי בנייה ההגדרה הינה מעל מאה עובדים,
יש לציין גם "עובדי קבלן" נחשבים כחלק ממצבת כוח האדם של החברה,
האחריות העיקרית לשלומם של העובדים היא על מנהל המפעל או העסק,
אך מפאת חוסר זמנו של תופש המקום לעסוק בבטיחות ברוב המקרים הנושא מעט זז הצידה ולפעמים גם נשכח.

כתוצאה מכך לפעמים ההחלטות המתקבלות יכולות להיות מכריעות בין חיים ומוות,
מחד עבודה רציפה ובטוחה ומאידך פגיעות ונזקים פיזיים במהלך העבודה,
מכאן ניתן לגזור את ייעודו של הממונה על הבטיחות בלתי תלוי אשר אמון על שמירת חוקי הבטיחות,
לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות,
גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית.

 

תפקידיו של הממונה:

עפ"י החוק ממונה הבטיחות חייב בקיום 19 סעיפי החוק

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה,
  במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים,
  ובדבר הכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות
  בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,
  לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות.
  לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה,
  לפרסמן ולעדכנן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, של ציוד מגן אישי,
  של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות,
  כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות;
  לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד,
  ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו,
  על פעולות הממונה על הבטיחות להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ולמניעת סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

מעל לכל – לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות, גיהות,
הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית,
איתור מפגעי הבטיחות בסביבת העבודה וזיהוי בעיות שעלולות להפוך לתאונות.
ממונה הבטיחות יכול בכל עת לעצור את העבודה עד לאחר סיום סילוק המפגע הבטיחותי
או עד לחזרה לעבודה על פי נהלי הבטיחות של העובדים.

 

מי יכול להיות בתפקיד זה?

אדם שיכול להוכיח כי עסק לפחות שלוש שנים וכן שיש לו זיקה לתחום הבטיחות.
ממונה בטיחות חייב להיות בעל השכלה על תיכונית ומחויב לעבור קורס ממוני בטיחות והוא כשיר לעסוק בתחום,
וכן עליו לעבור ההשתלמויות וימי כשירות במהלך העבודה.

ממונה בטיחות הינו אדם בעל תודעת בטיחות גבוהה אשר חייב להיות אמין.

בדיוק ברוח הדברים הללו אצלנו תוכלו למצוא ממוני בטיחות למקום העבודה אותו אתם מנהלים,
שיהוו זרוע נוספת עבורכם, ממונים אשר עברו הכשרות רלוונטיות וייעודיות,
יש להם את הניסיון הנדרש בדיוק רב לעסוק במקצוע זה כאנשי מקצוע איכותיים.

תרומתה של "צמח בטיחות" לחברתכם:

 • ליווי צמוד בכל זמן ומתן פתרונות אשר מצמצמות עלויות לטווח ארוך.
 • מתן רעיונות יצירתיים ובעין מקצועית שיכולה להפחית עלויות באופן מידי.
 • ייעוץ לעמידה בחוקים ותקנות של מדינת ישראל בתחום הבטיחות והגהות בעבודה.
 • צמצום מספר תאונות העבודה ע"י חקירת "כמעט ונפגע" וחסכון בימי מחלה והעדרויות.
 • פיתוח והעצמה של תדמית חברתכם מול לקוחות והספקים.
 • בניית תדמית חיובית מול רשויות הפיקוח.
 • העצמת העובדים ובניית אמון הדדי לקיום בטיחות פרו אקטיבית "כולם שותפים לבטיחות".
 • במקרים של אירועי בטיחות קשים, הכנת חומר משפטי וצמצום ההליכים הפליליים.
 • ניהול הבטיחות ע"י מערכת בקרה שעוקבת ומתריעה לפני פג תוקף כדוגמא –
  הדרכות , תסקירים , ביקורות אש וחשמל, בדיקות רפואיות לעובדים ועוד.

המוצרים המשלימים של חברתנו:

ממונה בטיחות אש, הדרכת בטיחות בעבודה,
הדרכת עבודה בגובה, תיק שטח, תיק מפעל, תכניות בטיחות אש, נהלי איזו 18001, לומדות בטיחות,
תוכנות לניהול ומעקב אחר מערך הבטיחות, שילוטי בטיחות למיניהם, הדרכת מלגזנים, ציוד עבודה בגובה ומתן פתרונות הנדסיים.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ממונה בטיחות בעבודה, לחצו על הכפתור הירוק :)