תכנית לניהול בטיחות בעבודה

מטרת תכנית לניהול הבטיחות לקבוע תכנית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה להלן – תכנית,
כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 

מי מחויב בתכנית כזו?

 1. מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות.
 2. מקום בו מתבצעת בניה או בניה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בניה,
  בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
 3. מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות.
 4. מפעל או מקום, שמספר העובדים בו קטן מהמצויין בפסקאות האמורות,
  שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תכנית לניהול הבטיחות עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה.

בכל אתר, חברה, מפעל, משרד וכדומה קיימים סכנות, מפגעים וסיכונים,
לא כל סיכון ניתן לנטרל, פה נכנס סקר הסיכונים בתכנית אשר ממפה את הסכנות ונותנת להם תוקף ברמה הסיכון הקביל –
סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

תכנית ניהול הבטיחות הינה תכנית שנתית ובה פירוט של פעולות לביצוע,
לרבות ציון האחראים לביצועה של כל פעולה כאמור והמועד להשלמת ביצועה,
בעידן המודרני בו התפתחות הבטיחות מקבלת משמעות יתרה ודגש בכל משימה שמתבצעת,
לכל תהליך מבצעים תכנון מוקדם למשימה וניתן לכתוב תכנית בטיחות לכל תהליך בעבודה לצמצום התקלות / תאונות במהלך העיסוק.

התוכנית מגדירה, בין היתר, את האחריות והחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה תוך הצבת יעדים לזיהוי גורמי סיכון,
ביצוע הערכות, והיערכות לאיתור מפגעים.

חברת "צמח בטיחות בע"מ" מכינים ומנהלים את תכנית ניהול הבטיחות בעבודה:
בחברתנו ממוני בטיחות מוסמכים אשר מכינים תכניות ניהול הבטיחות
בהתאם לתקנה שפורסמה על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה,
במטרה להעניק ללקוחותינו את השרות העדכני בתחום הבטיחות בעבודה,
נשמח ללוות גם אתכם בכתיבת התכנית, להגדיר את מדיניות הבטיחות בחברתכם ולממש את התכנית במשימות היומיומיות בעבודה.

תקציר "הוראות חובה" מתוך תכנית לניהול בטיחות בעבודה:

 1. תכנית לניהול בטיחות בעבודהמדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של החברה.
 2. מבנה ארגוני של מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית בחברה.
 3. מטרות ויעדים בתחום הבטיחות.
 4. תיאור סביבת העבודה.
 5. סקר סיכונים.
 6. ניתוח גורמי סיכון והערכת סיכונים.
 7. ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים.
 8. קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים.
 9. יישום השיטות והאמצעים שנבחרו.
 10. תכנית הדרכות שנתית בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 11. רשימת בדיקות תקופתיות עבור הציוד הקיים בארגון.
 12. רשימת עובדים הנדרשים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות בהתאם לתפקידם בארגון.
 13. קביעת חידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות,
  מינויים ושמירת כשירויות הנוגעים לבטיחות העובדים.
 14. פעולות ורשימות נוספות הנוגעות לקידום הבטיחות.
 15. רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 16. נהלי חירום.

תכנית לניהול הבטיחות מהווה חלק מפעילותו שלממונה בטיחות.

צרו קשר לקבלת השירות!

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תכנית לניהול בטיחות בעבודה, לחצו על הכפתור הירוק :)