פיקוח ממונה בטיחות בבניה - צמח בטיחות טלפון 0723946353

האם קורונה יכולה להוות עילה לתאונת עבודה?

האנשים העומדים בחזית המלחמה בקורונה הם גם אלו שנפגעים ממנה – קריטריון לתאונת עבודה.

הידבקות בקורונה של עובדים החשופים למחלה במקום עבודתם, מוכרת על ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה.

על פי סעיף 79 בחוק הביטוח לאומי, בסעיף הגדרות, תאונת עבודה,
היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו.
באשר לעובד עצמאי, תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
כלומר, כל מי שתוך כדי עבודתו ועקב עבודתו, נדבק ומפתח מחלה – יוכר כנפגע תאונת עבודה.הכרה של ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי ישלם לכל עובד שנדבק בקורונה במקום עבודתו ומנוע מלעבוד,
עד 91 יום דמי פגיעה – ימי מחלה רצופים מיום גילוי המחלה.
ימים אלה, אינם חלק מבנק ימי המחלה של העובד אצל המעסיק, וביטוח לאומי הוא הגוף המשלם עבורם.

נוסף לכך, גם אם האדם הבריא מהקורונה, ניתן אף להוכיח נזק בלתי הפיך בפן הנפשי.
זאת משום, שההתמודדות במקרה של הקורונה היא עם מחלה עלומה שפשטה בכל העולם,
טרם נמצא לה חיסון ותוצאותיה והשלכותיה אינם ברורים לאיש.

פגיעה נפשית כזו עשויה לזכות, על פי חוק,
בקצבת נכות זמנית לתקופה של עד שנה מיום התפרצות המחלה ואפילו נכות קבועה.
היה והנפגע קיבל אחוזי נכות זמניים, יש אפשרות נוספת להכיר בו כנכה נזקק,
דהיינו, אדם שאינו כשיר לחזור לעבודה. במקרה כזה, יקבל הנפגע 100%.


שיעור דמי הפגיעה ליום

 • שיעור דמי הפגיעה ליום לעובד שכיר ועובד עצמאי מחושב על-פי 75% מהכנסת המבוטחים
  החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם בשל הפגיעה, לחלק ב-90.
 • עובדים שכירים שלא קיבלו שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה,
  תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבלו שכר מלא.
  על העובדים להמציא למוסד לביטוח לאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבלו שכר מלא
  בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב).
 • דמי הפגיעה לא יעלו על 1,114.38 ש"ח ליום (נכון ל-2021) וישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.
 • מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • לפרטים נוספים, ראו חישוב דמי הפגיעה לנפגע תאונת עבודה.
נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא האם קורונה יכולה להוות עילה לתאונת עבודה?, לחצו על הכפתור הירוק :)