הדרכת בטיחות לעובבדים

עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה

במת הרמה מהווה היום תחליף איכותי לעבודות במקום פיגומים וסולמות
והיא מעניקה לעובדים גישה נוחה ומאפשרת להם להגיע בדיוק לאזור הנדרש לצורך עבודתם.

כאשר משתמשים בבמת הרמה לטובת העבודה מיד מבינים כי רמת בטיחות גבוהה יותר עבור העובדים, 
העבודה הופכת להיות יעילה יותר ולעיתים מפחיתה מזמן ההתארגנות
והעבודה עצמה הודות לכך שאין צורך להקים פיגום נייח או נייד ולעיתים הגישה למקום העבודה נוחה יותר.

עבודה בגובה – לשון החוק

עבודה שבשלה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ושנתקיים בה אחד מאלה:

 1. לא הותקנו עבורה משטח עבודה או מדרכת מעבר עם גידור או מעקה תקני ואמצעי גישה נאותים ובטוחים,
  כמשמעותם בתקנות עבודות בניה;
 2. העבודה מצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגידור או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.
 3. היא עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם, או פיגום ממוכן,
  למעט עבודת אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה פיגום ממוכן ,
  למעט עבודת אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה מקורה.

הדרכת עבודה בגובה - צמח בטיחות טלפון 0723946353

לעבוד נכון באמצעות מיתקן הרמה

 • מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה באמצעות בימה מתרוממת ניידת, פיגום תלוי ממוכן,
  פיגום תורן ממוכן וסל להרמת אדם (בתקנה זו- מיתקן) אלא בהתקיים תנאים אלה:
 • המיתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך,
  בתנאים ובתדירות שנקבעו לפי הפקודה ונתקבל מהבודק תסקיר בדיקה המאשר את תקינות המיתקן להפעלה בטוחה.
 • לגבי סל להרמת אדם, צוינה בתסקיר הבדיקה במפורש התאמת הסל לכלי ההרמה שניתן להרכיבו עליו.
 • קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה או הסל שבמיתקן,
  לפי העניין, לצורך ריתום העובד או העובדים באופן בטוח באמצעות מערכת למניעת נפילה.
 • העובד המפעיל את המיתקן הוא מי שהוסמך או הוכשר להפעלת המיתקן כנדרש בתקנות עגורנאים.
 • בבדיקה שערך העובד המפעיל בתחילת כל יום, בטרם הפעלת המיתקן, לא נתגלו ממצאים חריגים באחד מאלה:
 • צמיגים, כבלים, משטח עבודה או סל הרמה, לרבות גידור ומעקות, משקולות איזון, שלטי בטיחות וכיוצא באלה.
 • מערכות ההפעלה של המיתקן.
 • דרכי גישה למקום ביצוע העבודה, לרבות מכשולים שסומנו באופן בולט לעין, כדי לאפשר למפעיל לראותם בעוד מועד.
 • לא נמצאו בעת הפעלת המיתקן ובמהלך עבודתו רעשים חריגים או תזוזות בלתי
 • מבוקרות, המיתקן לא נמצא בשיפוע מסוכן, ולא נמצאו שיבושים בהפעלה,
  תגובות לא  תקינות של לחצני חירום וידיות ההפעלה וכיוצא באלה;
 • עובד בגובה יהיה רתום לנקודת עיגון במיתקן בהתאם להוראות תקנה 8(ב).
נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה, לחצו על הכפתור הירוק :)