תכנון בטיחות

סקר מקדים

תקנות סקר מקדים

בתקנות הוכנסה החובה לבצע סקר מקדים מעודכן לצורך קביעת תכנית לניטור סביבתי תעסוקתי.
הסקר המקדים הוא השלב הראשון בהליך ביצוע בדיקות סביבתיות.
במהלך הסקר מאתר הבודק המוסמך
(רק בודק מעבדתי מוסמך רשאי לבצע סקר מסוג זה) מקורות חשיפה העלולים לפגוע בבריאות העובדים,
הסקר מבוצע על כל הגורמים המסכנים את העובד מחומרים מסוכנים ועד לרעש מזיק.

המידע שנאסף ומתועד כולל נתונים לגבי סביבת העבודה, תהליכים, חומרים בשימוש,
תדירות שימוש, אמצעי מיגון אישי שקיימים, אוורור ויניקות, האפשרות לחשיפה עורית.

תכנון ניטור סביבתי, הגורמים שיש לבדוק ומספר הדגימות נקבעים בהסתמך על נתוני הסקר שנאספו
ועפ"י שיקול הדעת המקצועי של הבודק המוסמך
הניטור הסביבתי התעסוקתי יבוצע על בסיס הבדיקה המקדמית
שמקיימים לפני הניטור בכדי שללמוד על כמות הדגימות וסוגי החומרים שקיימים,
התוצאות המתקבלות תיבדקנה ביחס לערכי החשיפה המותרים.
בד"כ אין צורך לדגום את כל החומרים הקיימים במקום עבודה.
הסקר המקדים הינו חלק אינטגרלי מהבדיקות הסביבתיות והחובה לבצעו מוזכרת בהגדרות של בדיקות סביבתיות.
"בדיקות סביבתיות תעסוקתיות" – פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך.

סקר מקדים כמדד

לטובת מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה,
וכוללות תסקיר מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים בהתאם לממצאיו.
"קיימת בתקנות גם הגדרה של הסקר" סקר שיטתי הנערך במקום העבודה לצורך זיהוי,
הערכה ותיעוד של גורמים מזיקים, הכולל אפיון של סביבת העבודה
ומתבצע באמצעות תצפיות ואיסוף מישע איכותי וכמותי בעמדות עבודה ובחללי עבודה,
וממצאיו משמשים בסיס לקביעת היקף הניטור הסביבתי-תעסוקתי."

סקר מקדים מתבצע אחת לשנה, במידה ואין שינויים או תוספות של חומרים ניתן רק לעדכן הדו״ח.
ניטורים יתבצעו לפי רמת המדידה ובהתאם לתוספת הראשונה שהוגדרה שהוגדרה אחת לשנתיים במקרה של חשיפה אחת לשנה,
בנוסף וכאשר יש חומרים בתוספת השנייה שעליהם יש מעקב מעל רמת החשיפה, יבוצעו בדיקות אחת לחצי שנה.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא סקר מקדים, לחצו על הכפתור הירוק :)