ממונה בטיחות בעבודה

כאשר אנחנו מדברים על בטיחות, אנחנו מדברים על איכות ודיוק,
מקום עבודה בטוח הוא כזה שנבנה לפי התקנים הנכונים ומתוחזק בצורה רציפה בכדי שלא יתקיימו בו ליקויים כאלו ואחרים.
טוב לדעת, שגם לאחר סיום בניית המבנה,
לא תוכלו להשגיח על רמת הבטיחות שלו בעצמכם. בכדי שהבטיחות תישמר במבנה,
יש לתת את התפקיד לאדם שלמד את התחום,
בעל ניסיון שיכול לתת לכם עצות שבזמן אמת היכולות להציל את חיי העובדים שלכם.
הכירו את ממונה הבטיחות, אדם שמכיר את רזי מקצוע הבטיחות ומגיע לאתרי בנייה,
בהם נבנים בניינים בכדי להשגיח על הליך בניית המבנה,
במטרה להבין האם הכול נעשה כמו שצריך בכדי שלא יגרם סיכון כלפי האנשים שבונים את מבנה זה.

התפקידים של ממונה הבטיחות

כאמור, ממונה הבטיחות בעבודה בראש ובראשונה אחראי על מניעת סיכונים לחייהם של העובדים הנמצאים באתר הבנייה.
בשל העובדה שזהו תפקיד בעל אחריות גדולה,
בדרך כלל נהוג למנות ממונה בטיחות אחד לחמישים עובדים.
ממונה הבטיחות צריך לבדוק ליקויים שונים שנוצרים בזמן הליך הבנייה,
לבדוק שהליך הבנייה עצמו נעשה בצורה מדויקת ובטוחה ולבסוף,
ממונה הבטיחות אוסף בצורה מרוכזת את המידע לגבי תאונות עבודה שנוצרו במהלך בניית המבנה
ומוסר את המידע למנהל הבנייה.
בנוסף, על ממונה הבטיחות לוודא את בריאות העובדים
ולבצע מידי פעם בדיקות בריאות שגרתיות לעובדים ולנסות לזהות את החולים והנפצעים בינם,
בכדי לעזור להם ולתת לתהליך בניית המבנה להימשך בצורה תקינה.

מינוי אחראי על הבטיחות

כעת, כשאתם יודעים על חובותיו של ממונה הבטיחות בעבודה, נשאלת השאלה, מי יכול למלא את חובות אלה?
ובכן, ממונה בטיחות בעבודה תקין צריך להיות כזה בעל השכלה מתאימה לתחום זה.
יש לבדוק כי האדם עבר קורס בטיחות בהצלחה, כאשר הוא מחזיק בידו תעודה שמצהירה על דבר זה.
בנוסף מומלץ לקחת אדם ערני ומקצוען.
כזה ששם לב לפרטים הקטנים ולא מחפש דרכים לעקוף בעיה אלא מנסה לפתור אותה בצורה הטובה ביותר. 
ממוני בטיחות איכותיים יתנו למנהלי העבודה שקט ואף יוכלו לנהל ביצוע תהליכים בעצמם מבלי להזעיק את הממונים עליהם.

ממונה בטיחות - צמח בטיחות

צמח בטיחות – הדרכת עבודה בגובה

במקרים מעין אלו תהיה חשיבות קריטית לכך שתבחרו לפנות אל חברת צמח בטיחות
וזאת על מנת להבטיח שסטנדרט הבטיחות במבנה יהיה חסר פשרות.
החברה ידעה לעזור כבר לאינספור חברות בעבר והיא עושה זאת תוך כדי שהיא מספקת מענה כוללני ואיכותי במיוחד.
אז אל תתפשרו על בטיחות המבנה שלכם ושימו לב כי אתם מתחילים לפעול בנידון עוד היום! למה אתם מחכים?

כל מפעל או ארגון עם מספר רב של עובדים צריך ממונה בטיחות

ממונה בטיחות הם לרוב קו ההגנה הקדמי של כל ארגון או מפעל.
הם מספקים שירות נחוץ לארגונים ולאנשים שעובדים בתעשייה והמפעלים.

עבודתם יכולה להיות מגוונת כמו זיהוי סיכונים וסיכונים במקום העבודה, ייעוץ לגבי נהלי בטיחות, מתן הדרכות בטיחות,
או אפילו בדיקת אתרי עבודה כדי להבטיח עמידה בחוקי הבריאות והבטיחות.

מסיבה זו חיוני שיהיו להם מגוון רחב של מיומנויות, כגון ניסיון בהערכת סיכונים או חקירת תאונות.

ממוני בטיחות אחראים לוודא שלמעסיקיהם יש את הכשרת הבטיחות הנכונה.
כמו כן, עליהם לוודא שהעובדים פועלים לפי הנחיות הבטיחות ולספק הדרכה למי שזקוק לכך.

ממוני הבטיחות עובדים גם עם הנדסה כדי להקים שדות שיסייעו להכשיר את העובדים לביצוע תפקידם בבטחה בעתיד.

מאנשי הבטיחות צפויים ידע ומודעות לנושאי בטיחות רלוונטיים בתחומם.
הם גם צריכים להבין את כל ההיבטים של בקרת בריאות, בטיחות והגנת הסביבה הקשורים לעבודה.

יועצי הבטיחות מעבירים הדרכות לעובדים בנושא נהלי עבודה בטוחים בשטח. ההדרכה יכולה לכלול נושאים כמו בטיחות בגובה,
זיהוי סיכונים ועזרה ראשונה. הם גם מספקים ייעוץ בנושאי אבטחה שעשויים להיות ספציפיים לצרכים או לדרישות של כל אתר.

מתפקידיו של הממונה:

עפ"י החוק ממונה הבטיחות חייב בקיום 19 סעיפי החוק

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים,
  במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים,
  ובדבר הכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה,
  תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 • לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,
  לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות.
  לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
         כמו כן 
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמן ולעדכנן.
  להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, של ציוד מגן אישי,
  של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות;
  לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה.
 • להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולות הממונה על הבטיחות להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ולמניעת סיכונים במפעל.
 • להתלוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

 

מעל לכל – לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות,
גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית,
איתור מפגעי הבטיחות בסביבת העבודה וזיהוי בעיות שעלולות להפוך לתאונות.
הממונה יכול בכל עת לעצור את העבודה עד לאחר סיום סילוק המפגע הבטיחותי או עד לחזרה לעבודה על פי נהלי הבטיחות של העובדים.

 

ממונה בטיחות הוא תפקיד או עמדה בחברה או בארגון שאחראי על מערכת הבטיחות וההגנה בתוך הארגון.
תפקידו של ממונה בטיחות הוא לפתח,
לממש ולתחזק את מדיניות הבטיחות של הארגון ולוודא שהתקנים והנהלים המתאימים מושגים ומיושמים.

משימות הממונה בטיחות עשויות לכלול:

 • פיתוח ויישום מדיניות בטיחות: הממונה בטיחות עשוי להיות מעורב בפיתוח מדיניות בטיחות עבור הארגון,
  הכוללת הנחיות, תהליכים ותקנים לשמירה על בטיחות העובדים והסביבה.
 • ניהול ואכיפת תקנים: הממונה בטיחות עשוי להתעסק בתהליכי אכיפת התקנים והנהלים הקיימים,
  ובביצוע בדיקות תקופתיות ובימתיות על מנת לוודא את הידידותיות לסביבה ואת הבטיחות במקום העבודה.
 • חינוך והדרכה: הממונה בטיחות עשוי לארגן תוכניות הדרכה וחינוך לעובדים בנושאי בטיחות, כולל הוראות בנושא נכות ושימור סביבה.

במקרה של תאונה או אירוע בטיחותי, הממונה בטיחות עשוי להיות אחראי על מגוון משימות הקשורות לבטיחות והגנה בתוך הארגון.
הוא פועל במטרה למנוע תאונות ופציעות לעובדים ולשמור על סביבה בריאה ובטוחה לכל הקשורים לארגון.

האחריות של ממונה בטיחות עשויה לכלול את הבאות:

 • פיתוח מדיניות בטיחות: הממונה בטיחות מתפקד כגוף מקצועי שמפתח מדיניות בטיחות והגנה עבור הארגון.
  הוא מגוון ומבצע את הנהלים, ההנחיות והפרוטוקולים המקובלים בתחום הבטיחות.
 • ניהול תהליכים ותקנים: הממונה בטיחות עשוי להיות אחראי על הקמת, עדכון ואכיפת תהליכים ותקנים בתחום הבטיחות.
  זה כולל איסוף נתונים, ניתוח סיכונים, והחלטות להטמעת שינויים ושיפורים.
 • הדרכה וחינוך: הממונה בטיחות אחראי על הכשרת והדרכת העובדים בנושאי בטיחות והגנה. זה יכול לכלול הדרכות תפעוליות,
  המלצות לשימוש בציוד הבטיחות, וקידום המודעות לתרומתם החיונית של עובדי הארגון לתהליכי בטיחות.

 

ניתוח תאונות – הממונה בטיחות אחראי על ניתוח וחקירת תאונות ואירועים בטיחותיים שקרו בתוך הארגון.

הפעולה הזו כוללת את הבאות:

 • איסוף מידע: הממונה בטיחות אוסף מידע מקורי ורלוונטי על התאונה או האירוע הבטיחותי,
  כולל נתונים על הסביבה, הציוד, העובדים המעורבים, והתנאים בזמן האירוע.
 • ניתוח הגורמים: הממונה בטיחות מבצע ניתוח מעמיק של הגורמים השונים שהביאו לתאונה או לאירוע בטיחותי.
  זה כולל חקירת החוסרים בתהליכים, הפרוטוקולים, הציוד, או בהתנהלות העובדים.
 • זיהוי סיכונים ושיפורים: בהתבסס על הנתונים והמסקנות מניתוח התאונה,
  הממונה בטיחות מזהה סיכונים ונקודות חולשה בתהליכים ובתנאי העבודה,
  ומציע שיפורים כדי למנוע חוזרת התרחשות התאונה או אירוע דומה בעתיד.
 • עריכת דוח והמלצות: הממונה בטיחות עורך דוח מקיף המכיל את תיאור התאונה או האירוע,
  את תוצאות ניתוח הגורמים, ואת המלצות לשיפור ולתיקון. דוח זה משמש ככלי ללמידה

 

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ממונה בטיחות בעבודה, לחצו על הכפתור הירוק :)