מושגי יסוד בבטיחות

חוכמה ועיקריה – הבהרות מושגי יסוד בבטיחות.

חוק: חוק של הכנסת או פקודה.

פירוש מילוני: הוראת התנהגות נורמטיבית המנוסחת ע"י הרשות המחוקקת במדינה (בישראל הכנסת) ומחייבת את האזרחים, התושבים והזרים בתחומי המדינה.

חוק יסוד: חוק שאמור להיות פרק בחוקת מדינת ישראל. בד"כ "משוריין" ובעל חשיבות מיוחדת.

פקודה: פקודה שניתנה לפני הקמת המדינה או פקודה של מועצת המדינה הזמנית.

תקנה: הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת פועל תחיקתי (תקנות שרים, חוקי עזר עירוניים וכד')

צו: כלול בהגדרת תקנה.

חיקוק: חוק או תקנה.

דין: כל חיקוק, דינים דתיים תקפים במדינה, הדין האנגלי והדין העותומני התקף במדינה.

הוראות פנימיות: הוראות פנימיות של גופים שונים באשר לדרך עבודתם, דוגמת הוראות פנימיות במפעלים  ובמקומות עבודה אחרים.

תקן: מפרט או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות שנקבעו ע"י מכון התקנים הישראלי ופורסמו על ידו. הודעה על קביעת תקן חייבת פרסום ברשומות.

חוק התקנים קובע כללים לעיבוד תקנים , לרבות תקן זמני.

ראו גם: הגדרות למושגים בנושאי בטיחות וגיהות

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא מושגי יסוד בבטיחות, לחצו על הכפתור הירוק :)