ועדת בטיחות

מהי ועדת בטיחות ?

 • ועדת בטיחות הינה גוף פנים מפעלי, אשר בה משתתפים נציגי העובדים והמעביד במספר שווה.
 • הקמת הועדה נגזרת מדרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

מי מחויב בועדת בטיחות ?

(א) מפעל שמעבידים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת-בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווה….

מהם מועדי התכנסות של ועדת הבטיחות ?

על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנס הממונה על הבטיחות את הועדה והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה.

מהם חובות והזכויות של הועדה ?

א) אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:

 1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן;
 2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות;
 3. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם;
 4. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

מהם תפקידי הוועדה ?

 • בירור נסיבות של תאונות עבודה.
 • בדיקת תנאי בטיחות וגהות ( יומי – שבועי – חודשי ורשימת תיוג).
 • לוודא המצאות נהלי בטיחות בכל פעילות.
 • סיוע בפעילויות שונות לקידום הבטיחות.
 • ביצוע סיורי בטיחות.
 • ייזום פעולות למניעת תאונות עבודה, במישור הטכני וההסברתי (שיחות בתחילת משמרת).
 • דיווח מידי על בעיות בטיחות.
 • העלאת ליקויים חוזרים לטיפול הוועדה + מעקב ביצוע.
 • העלאת כל יוזמה מקורית וחדשה לשיפור רמת הבטיחות במפעל.
 • להמליץ בפני המעביד על נקיטת צעדים למניעת תאונות חוזרות.
 • נקיטת אמצעים משמעתיים נגד עובדים.חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות
  • לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
  • להמליץ על שיפורים בבטיחות ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
  • לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
  • להילוות למפקח עבודה בעת סיורו במפעל.

  אמצעים משמעתיים שהועדה יכולה להטיל על העובדים

  ​ועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות. אמצעים אלו יכולים לכלול:
  ניכוי שכר של עד שבוע ימים, הפסקת עבודה של עד שבועיים, העברה לתפקיד מתאים אחר ואף פיטורי עובד שלא ניתן למצוא לו תפקיד אחר.
  המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם. אם נוכה סכום כסף מעובד, הוא יועבר לרשות הוועדה על מנת שישמש לקידום הבטיחות במפעל.

  חובת המעסיק
  ​המעביד חייב להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה, ואסור לו לפטר או לפגוע בתנאי עבודתו של חבר ועדה בשל פעולותיו בה.
  במקרה של חילוקי דעות על רקע זה ניתן לפנות לשר העבודה.
  על המעביד לקיים את המלצות ועדת הבטיחות בנושא תאונות עבודה, שיפור הבטיחות וקביעת כללי בטיחות.
  מעביד שלא יעשה כך, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לקיים את ההמלצות.

תרצו לשמוע עוד על הקמת הועדה? צריכים הכוונה או יעוץ בבטיחות. תוכלו לפנות אלינו.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ועדת בטיחות, לחצו על הכפתור הירוק :)