ועדת בטיחות

מהי ועדת בטיחות ?

 • ועדת בטיחות הינה גוף פנים מפעלי, אשר בה משתתפים נציגי העובדים והמעביד במספר שווה.
 • הקמת הועדה נגזרת מדרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

מי מחויב בועדת בטיחות ?

(א) מפעל שמעבידים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת-בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווה….

מהם מועדי התכנסות של ועדת הבטיחות ?

על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנס הממונה על הבטיחות את הועדה והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה.

מהם חובות והזכויות של הועדה ?

א) אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:

 1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן;
 2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות;
 3. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם;
 4. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

מהם תפקידי הוועדה ?

 • בירור נסיבות של תאונות עבודה.
 • בדיקת תנאי בטיחות וגהות ( יומי – שבועי – חודשי ורשימת תיוג).
 • לוודא המצאות נהלי בטיחות בכל פעילות.
 • סיוע בפעילויות שונות לקידום הבטיחות.
 • ביצוע סיורי בטיחות.
 • ייזום פעולות למניעת תאונות עבודה, במישור הטכני וההסברתי (שיחות בתחילת משמרת).
 • דיווח מידי על בעיות בטיחות.
 • העלאת ליקויים חוזרים לטיפול הוועדה + מעקב ביצוע.
 • העלאת כל יוזמה מקורית וחדשה לשיפור רמת הבטיחות במפעל.
 • להמליץ בפני המעביד על נקיטת צעדים למניעת תאונות חוזרות.
 • נקיטת אמצעים משמעתיים נגד עובדים.

תרצו לשמוע עוד על הקמת הועדה? צריכים הכוונה או יעוץ בבטיחות. תוכלו לפנות אלינו.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

1
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה, לחצו על הכפתור הירוק :)
Powered by