בטיחות חומרים

אחראי רעלים מפעלי

אחראי רעלים מפעלי – בעל עסק המעוניין לעסוק ברעלים (להוביל או לאחסן) חייב לקבל היתר מיוחד לעיסוקו ברעלים ולעמוד במספר תנאים שמציב המשרד להגנת הסביבה.

אחד מן התנאים הוא מינוי של אדם מיוחד שבהגדרת תפקידו הוא אחראי הרעלים.
אחראי הרעלים יהיה אדם מקרב עובדי המפעל/עסק אשר מכיר היטב את תכונות הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בשגרה והן בחירום.
אחראי הרעלים צריך להיות נוכח בכל שעות פעילות העסק.

המשרד להגנת הסביבה לא מפרט מה ההכשרה הנדרשת מאחראי רעלים מלבד הדרישה הכללית להכרת תכונות הרעלים ואופן הטיפול בהם.
מומלץ כי אדם המיועד לתפקיד זה ואינו בעל ידע מספק בתחום יופנה לקורס אחראי הרעלים על מנת לספק לו את כלי העבודה הבסיסיים הנחוצים לעבודתו.

חובת מינוי אחראי רעלים מופיעה במסמך של המשרד להגנת הסביבה העוסק בתנאים כלליים להיתר רעלים (עדכון דצמבר 2015).

במסמך זה מספר התייחסויות לנושא אחראי רעלים:

פרק ב'-הגדרות.
פרק ג'-תנאים לעניין בעל היתר הרעלים-סעיף 7.
בסעיף זה בין השאר ישנה הגדרת תפקיד, חובת עדכון היתר הרעלים במקרה של החלפת אחראי רעלים, חובת נוכחותו של אחראי הרעלים בכל שעות פעילות העסק.
פרק ד'-תנאים לעניין אחראי רעלים.
בסעיף זה מופיעה הדרישה כי אחראי הרעלים יכיר היטב את החומרים המסוכנים, את גיליונות הבטיחות שלהם, לרבות אופן האיחסון וציוד המגן האישי הנדרש (בשגרה ועת חירום).

למידע נוסף וייעוץ צרו עימנו קשר

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא אחראי רעלים מפעלי, לחצו על הכפתור הירוק :)