ממונה בטיחות - אדם כשיר

הסמכת אדם כשיר

כל מי שעוסק בתחום הבטיחות שומע
מידי פעם את המושג אדם כשיר.

לא מעט שאלות עולות כנתקלים במונח: מיהו אותו האדם? האם הוא דמות דמיונית?
האם כל אחד יכול להיות כזה? במאמר זה אנסה להבהיר את המונח.

הגדרת אדם כשיר על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1990 סעיף 38 הינו:

"אדם כשיר" – גבר שהגיע לגיל שמונה-עשרה ונתמלאו בו שתי אלה:

(1) הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כ
ולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו ;

(2) הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע,
ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה הנובעות מפעולה כאמור;

על פי ההגדרה יכול אדם להתמנות לאדם כשיר בתנאים הנ"ל:

 1. היותו בגיר – מעל גיל 18.
 2. התמנה ע"י תופש המפעל בכתב מינוי מפורט.
 3. קיבל לידו עותק של כתב המינוי חתום ע"י התופש.
 4. עבר הכשרה במידה מספקת לביצוע הפעולות המפורטות בכתב המינוי.
 5. מכיר את הסכנות הכרוכות בביצוע הפעולות שהוסמך להן.

חשוב מאוד להכניס בכתב מינוי האדם הכשיר מספר תנאים כגון:

 1. רישום מפורט של המכונות והתהליכים שלהם מוסמך העובד לבצע.
 2. פרוט הפעולות המורשות לתפעול המכונה ותחזוקתה.
 3. לפרט, את העבודות המחייבות לעבוד ללא גידור לבטח.
 4. לא יבצע העובד פעולות במכונות אם אינו מכיר אותם ואת הסיכונים הנובעים מביצועיהם.
 5. פרוט ההדרכות וההכשרות שעבר העובד לצורך הסמכתו.
 6. על העובד להיות בבריאות תקינה לפני ביצוע העבודה.
 7. איסור עבודת אדם בודד.
 8. לפני ביצוע העבודה יש לבצע סקר סיכונים ולקבל את אישורו של מנהל.
 9. עמידה בהנחיות היצרן הנוגעות לטיפול הפעלה ואחזקה של מכונות וציוד.
 10. בעת ביצוע עבודה כאשר המגן אינו במקומו עליו לוודא שלא תהיה גישה ל"איזור המסוכן".
 11. הסרת המיגון תהיה במקומות הנדרשים בלבד וזאת רק במידה ואין דרך אחרת לביצוע העבודה.
 12. העובד יפעיל שיקול דעת וינקוט באמצעים מתאימים למזעור הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודתו.
  בהתרחש תאונה והעובד נפגע,
  המעסיק חשוף לא רק לתביעה אזרחית אלא גם לתביעה פלילית עם המשמעויות הכרוכות בכך.
  חשוב לבחור אדם לתפקיד "אדם כשיר" לא רק בהיבט התאמה מקצועית של העובד למשימה, אלא לבחון את אופיו.
  עובד אשר פזיז ואינו רגיל לעבוד על פי שיטות עבודה ונהלים מוסדרים –
  אינו מתאים לעבודות מסוכנות והוא מסכן לא רק את עצמו אלא גם עובדים אחרים.
  אי לכך, מינוי אדם כעובד כשיר, רצוי לבסס את הבחירה ע"י ממונה בטיחות מומחה אשר יכווין לבחירת העובד הנכון.

לסיכום – מינוי עובד כאדם כשיר מצריך מחשבה והתאמה של העובד למשימה.
יש לקחת בחשבון לא רק את הכשרתו של העובד אלה גם את אופיו.
עובד אשר הינו פזיז ואינו רגיל לעבוד על פי שיטות עבודה ונהלים מוסדרים –
אינו מתאים לעבודות מסוכנות והינו מסכן את עצמו ואת שאר העובדים.

לכן יש למנות עובד רק לאחר תקופה מספקת של ניסיון ,עבר נקי מתאונות ועבירות בטיחות.

 

להורדת כתב מינוי לאדם כשיר לחצו כאן >>>  כתב מינוי לאדם כשיר

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא הסמכת אדם כשיר, לחצו על הכפתור הירוק :)